Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie 15 grudnia 2021 r. wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Rozogi (zaopatrującego miejscowości Rozogi, Klon, Wilamowo, Zawojki, Orzeszki, Nowy Suchoros, Kiełbasy, Radostowo, Wujaki, Kilimany) ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane bakteriami grupy coli.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie nakazał doprowadzić jakość wody do wartości zgodnych z obowiązującymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców oraz możliwości techniczne sieć wodociągowa w miejscowościach zaopatrywanych przez wodociąg Rozogi od 15 grudnia 2021 r. zasilana jest z ujęć wody w Dąbrowach i Farynach, produkujących wodę o dobrej jakości.
Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Szczytnie.

Załączniki:

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie wraz z komunikatem dotycząca braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Rozogi