Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Brama Mazurskiej Krainy”
w związku z planowanym naborem wniosków, zaprasza wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym. 
 
Podczas spotkania będzie można zapoznać się z  planowanymi przedsięwzięciami, które zostaną dofinasowane w bieżącym okresie programowania (podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie sieci współpracy, zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury). Omówione zostaną poszczególne działania oraz podstawowe założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
 
Miejsce spotkania: Urząd Gminy Rozogi ( sala narad)
 
Data: 21.01.2022 r. (piątek)
 
Godzina:  13.00