„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”

 
 
Uprzejmie zawiadamiamy, że 29.03.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w ROZOGACH 
odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. 
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy w godzinach 8:30–11:00.
 
Adres siedziby: Urząd Gminy w ROZOGACH
12-114 ROZOGI ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22
 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego telefon: 89 512 54 85
 
Serdecznie zapraszamy!!!