Rozstrzygnięcie XXV Powiatowego Konkursu na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną odbyło się 10 kwietnia 2022 roku w Kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Rozogach. Konkurs organizowany jest przez Wójta Gminy Rozogi , Parafię p.w. Św. Marii Magdaleny i Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach. Z okazji Jubileuszowego XXV Powiatowego Konkursu Palma Wielkanocna,  Gmina Rozogi otrzymała list gratulacyjny Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina

W 2022 r. do Konkursu zgłoszono 30 palm, w tym 17 to zgłoszenia grupowe.
Komisja w składzie: Michalina Dębowska, Grzegorz Winiarek, Marzena Błaszczak wyłoniła następujących laureatów, w poszczególnych kategoriach:
Zgłoszenia indywidualne: Dzieci do lat 10 - I miejsce – Marcel Świder, Dzieci do lat 16- I miejsce – Rozalia Kaczmarczyk, Dorośli i młodzież powyżej 16 lat- I miejsce - Alina Wojtczak
Zgłoszenia grupowe: Przedszkola- I miejsce  - Dzieci z sołectwa Występ, Szkoły podstawowe - I miejsce    - III klasa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach, Dorośli: I miejsce – Rozoski Zespół Ludowy
Nagrodę specjalną za palmę z przekazem solidarności z Ukrainą otrzymało Sołectwo Łuka.