Uwaga, mieszkańcy sołectwa Dąbrowy I, Dąbrowy II 

Zawiadamia się, że w dniu 9 maja 2022 r. tj. /poniedziałek/ o godz. 19.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrowach odbędzie się zebranie wiejskie w celu omówienia bieżących spraw gospodarczych gminy. Zapraszam do udziału w zebraniu.

Wójt Gminy

/-/ Zbigniew Kudrzycki