Uwaga mieszkańcy wsi Klon, Kilimany, Wujaki!

Zawiadamia się, że w dniu 16 maja 2022 r. tj. /poniedziałek/ o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Klonie odbędzie się zebranie wiejskie w celu omówienia bieżących spraw gospodarczych gminy. Zapraszam do udziału w zebraniu.

Wójt Gminy
/-/Zbigniew Kudrzycki