Zaproszenie mieszkańców wsi Występ na zebranie wiejskie!

Zawiadamia się, że w dniu 24 maja 2022 r. tj. /wtorek/ o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Występie odbędzie się zebranie wiejskie w celu omówienia bieżących spraw gospodarczych gminy.
Zapraszam do udziału w zebraniu.

Wójt Gminy
/-/Zbigniew Kudrzycki