Zaproszenie mieszkańców wsi Borki Rozowskie, Wysoki Grąd na zebranie wiejskie!

Zawiadamia się, że w dniu 25 maja 2022 r. tj. /środa/
o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Borkach Rozowskich odbędzie się zebranie wiejskie w celu omówienia bieżących spraw gospodarczych gminy. Zapraszam do udziału w zebraniu.

Wójt Gminy
/-/Zbigniew Kudrzycki