Zaproszenie mieszkańców wsi Spaliny Wielkie, Spaliny Małe, Antonia na zebranie wiejskie!

Zawiadamia się, że w dniu 22 czerwca  2022 r. tj. /środa/ o godz. 19.00 w Świetlicy Wiejskiej w Spalinach Wielkich, odbędzie się zebranie wiejskie w celu omówienia bieżących spraw gospodarczych gminy. Zapraszam do udziału w zebraniu.

Wójt Gminy
/-/Zbigniew Kudrzycki