Ankieta ma na celu dostarczenie informacji na temat problemów, potrzeb, oczekiwań, potencjału rozwojowego obszaru i  wizji mieszkańców obszaru Stowarzyszenia LGD „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” w różnych sferach życia. Zależy nam na przygotowaniu założeń strategicznych w oparciu o opinie mieszkańców naszego obszaru, zwłaszcza w przestrzeniach poprawy warunków życia,  rozwoju  przedsiębiorczości i miejsc pracy, rozwoju edukacji i aktywności społecznej, wzrostu atrakcyjności turystycznej i tworzenia nowych innowacyjnych ofert turystycznych, z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego i wykorzystania zasobów naturalnych i podnoszenia świadomości w zakresie ochrony klimatu.

Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmie kilka minut !! Dla nas ważny jest głos każdego mieszkańca obszaru LGD!

 Link do ankiety:  https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=8496e99f&&b=442b2f414&&c=a0564708