Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” rozpoczęło prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2023 -2027.
Przed nami kolejne etapy tego procesu, w których największą rolę odgrywają mieszkańcy naszego obszaru - przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego oraz publicznego ich potrzeby i oczekiwania. Zapraszamy na spotkania konsultacyjne, warsztaty LSR poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, planowanych działań i oczekiwanych rezultatów dla celów operacyjnych i strategicznych.
Podczas spotkania będzie można zapoznać się z założeniami finansowymi UE na okres programowania 2023-2027 oraz raportem z badań ankietowych w zakresie opracowania nowej LSR.

Miejsce spotkania: Urząd Gminy Rozogi, ul. ,Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi
Data: 13.09.2022 r.
Godzina:  13.00