w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rozogi do 2030 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Szczegóły na stronie BIP Urzędu pod adresem:

https://bip.rozogi.pl/wiadomosci/16092/strategii_rozwoju_gminy_rozogi_do_2030_roku