Gmina Rozogi po raz kolejny wzięła udział w  XXVIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2022r. w ramach XIV Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich,  który został rozegrany pod hasłem „Sport dla wszystkich – zdrowie dla każdego", w dniach od 13 do 19 września 2022 roku. Gminę Rozogi reprezentowały - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klonie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dąbrowach. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację wydarzeń oraz uczestnikom XIV Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w Gminie Rozogi.