W związku z pojawiającymi się telefonami i zapytaniami Mieszkańców dotyczącymi tematu uczestnictwa Gminy Rozogi w systemie preferencyjnego zakupu węgla przez gospodarstwa domowe informuję, że po podjęciu przez Sejm RP ustawy w tym zakresie działania takie zostaną podjęte. Obecnie prowadzone są przez Rząd prace nad stosowną ustawą, która będzie regulować zasady i warunki dystrybucji węgla, w tym w szczególności logistykę sprzedaży oraz cenę końcową, która jest kluczowa dla naszych Mieszkańców. O wszystkich działaniach i szczegółach w tym zakresie będziemy Państwa powiadamiać.

Wójt Gminy Rozogi
Zbigniew Kudrzycki