W ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967) określono termin wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych do miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach zawiadamia, że załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosku o wypłatę dodatku oraz wypłata dodatku dla gospodarstw domowych nie są możliwe w wyznaczonym terminie, ze względu na nieotrzymanie środków finansowych na realizację zadania.
Wydanie informacji oraz wypłata dodatków nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego Gminy Rozogi.