W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236), informujemy, iż Gmina Rozogi przystępuje do zadania sprzedaży węgla dla mieszkańców.

Na mocy przyjętych przepisów gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnej 1,5 tony w roku przyszłym, po maksymalnej cenie 2000,00 zł za tonę.
Zgodnie z ustawą węgiel po preferencyjnych cenach będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do przyznania tzw. dodatku węglowego.

Główne założenia ustawy:
- możliwość zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego:
1,5 t do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 t od 1 stycznia 2023 r.
- cena nie wyższa niż 2000 zł brutto, do ceny tej nie wlicza się koszt transportu z miejsca składowania do gospodarstwa domowego. Będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe.

Po przeprowadzonym rozeznaniu stwierdzono brak chętnych podmiotów gospodarczych z tereny gminy do podjęcia współpracy, w związku z tym Gmina Rozogi nawiąże współpracę ze składem węgla w miejscowości Szczytno, który złożył ofertę współpracy.

Z uwagi na fakt, iż przepisy nie przewidują możliwości dokonania przez Gminę swobodnego wyboru miejsca zakupu węgla w ramach ceny preferencyjnej, gmina Rozogi nie odpowiada za jakość (parametry użytkowe) węgla.

Mieszkańcy Gminy Rozogi zainteresowani kupnem węgla, proszeni są o złożenie wniosków o zakup preferencyjny.

Wnioski proszę składać do Urzędu Gminy Rozogi, ul. W. Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi, w terminie do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Osoba do kontaktu:

Krzysztof Bromberek, tel. 89 7226002 wew. 42, gabinet nr 5

W załączniku: wniosek o zakup preferencyjny wegla kamiennego dla gospodarstwa domowego

Wójt Gminy Rozogi
/-/ Zbigniew Kudrzycki