dotycząca utrzymania urządzeń melioracji wodnych w kontekście zmian wynikających z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

Szczegółowe informacje z załączniku: "Informacja dotycząca utrzymania urządzeń melioracji wodnych"Informacja dotycząca utrzymania urządzeń melioracji wodnych"