dotyczący składania wniosków na "Usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"

Szczegółowe informacje na stronie BIP Urzędu pod adresem: https://bip.rozogi.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/668752/komunikat_wojta_gminy_rozogi_dotyczacy_skladania_wnioskow_na_usu