Szczegóły ogłoszenia znajdują się na stronie BIP Gminy Rozogi pod linkiem: 

https://bip.rozogi.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/670331/zarzadzenie_nr_11012023_wojta_gminy_rozogi_z_dnia_18012023_r_w_s