Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Pierwszą w Europie, a drugą na Świecie konstytucję uchwalono 3 maja 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone jest od 1919 r., z przerwą na czas II wojny światowej i PRL-u, następnie w 1990 r. przywrócone. Ze względu na obowiązujące obostrzenia i podjęte środki bezpieczeństwa tegoroczne uroczystości miały ograniczony charakter. Obchody rozpoczęły się mszą św. w Kościele p. w. św. Marii Magdaleny w Rozogach, następnie Wójt Gminy Rozogi – Pan Zbigniew Kudrzycki złożył kwiaty i zapalił znicz pod pomnikiem w Rozogach.