Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem *STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24*, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal wszystkich województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.

Za utrudnienia przepraszamy.

*Zwracamy się również z  apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! *Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

***

*W I połowie 2024 r. NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). *W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska będzie odgrywała rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 będzie polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw DRAGON-24 (DR-24), które rozpocznie się już na przełomie lutego i marca.

STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.

/Z poważaniem/

ppłk Magdalena Busz
oficer prasowy
Wydział Działań Komunikacyjnych
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania , celem jednoczesnego upamiętnienia: 84 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w dniu 1 września 2023r. o godz. 12:00 zostanie nadany akustyczny sygnał alarmowy (ciągły sygnał syreny na czas 1 minuty).

W ramach treningu Wojewódzkiego Systemów Wykrywania Skażeń i Alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia: 79 rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2023r. o godz. 17:00 zostanie nadany akustyczny sygnał alarmowy (ciągły sygnał syreny na czas 1 minuty).

W związku z ćwiczeniem RENEGADE/SAREX-23 organizowanym w dnach 17–26 maja 2023 roku (incydent dotyczący części poświęconej ostrzeganiu i alarmowaniu odbędzie się w dniu 18 maja 2023 r. – termin zapasowy 19 maja) mogą być włączone syreny alarmowe na terenie Powiatu Szczycieńskiego (miejskie systemy alarmowania, DSP, systemy łączności). Organizatorem ćwiczeń jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, w ćwiczeniach uczestniczy Wojewoda Warmińsko - Mazurski.
W związku z powyższym może nastąpić ogłoszenie alarmu - zagrożenia z powietrza, przypominam, że ogłoszenie alarmu z powietrza to dźwięk modulowany syreny nadawany przez 3 minuty. Natomiast odwołanie alarmu to dźwięk ciągły syreny słyszany także przez 3 minuty.

Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie

Informuję, że 1 sierpnia godz. 17:00 oraz 1 września godz. 12:00 odbędą się treningi Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Proszę o udział i włączenie syren; w przypadku miasta Szczytno włączenie miejskiej syreny alarmowej, natomiast w przypadku pozostałych gmin przekazanie informacji KP PSP z wnioskiem o uruchomienie poprzez Stanowisko Kierowania systemu w OSP bądź załączenie indywidualne sygnału (w załączeniu pismo W-M UW w Olsztynie).
Przypominam, że Komenda Powiatowa PSP może uruchomić system w gminach po uprzednim wyrażeniu zgody przez Burmistrza/Wójta i powiadomieniu KP PSP w Szczytnie.

Proponowane wzory komunikatów do umieszczenia przed 1.08 i 1.09.

1 sierpnia 2022r.
"W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78 rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena)” trwający 1 min."

1 września 2022r.
"W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 83 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w dniu 1 września 2022 r. o godz. 12:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena)” trwający 1 min."

Logo akcji - zabierz czujkę na wczasy

Zabierz CZUJKĘ na wczasy !

W okresie wakacyjnym, kiedy to nasila się ruch turystyczny, rotacja osób przebywających w obiektach typu wczasowego jest nasilona. Dla osób udających się na wypoczynek, relaks stanowi priorytet, nierzadko czujność spada... Wielu w tym czasie nie zwraca szczególnej uwagi na względy bezpieczeństwa pożarowego, co niestety może kosztować zdrowie, a nawet ŻYCIE !!!
Sytuacja jest o tyle nieszczęsna, że rozwiązanie diametralnie zmniejszające ryzyko utraty życia znajduje się na wyciągnięcie ręki. Kupno czujki dymu lub tlenku węgla czy też czujki dualnej (łączącej obydwie funkcjonalności), to wydatek odpowiadający kilkunastu litrom paliwa. Pomimo tego, rzeczywistość jest niestety inna: zarówno domy i mieszkania, jak również obiekty turystyczne, gdzie ponadnormatywnie stosuje się systemy detekcji pożaru, stanowią znaczącą mniejszość. Wprawdzie coraz częściej świadomi niebezpieczeństwa właściciele ośrodków wypoczynkowych wyposażają pokoje i domki w odpowiednie detektory, lecz do ideału ciągle jeszcze sporo brakuje…