Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie

Informuję, że 1 sierpnia godz. 17:00 oraz 1 września godz. 12:00 odbędą się treningi Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Proszę o udział i włączenie syren; w przypadku miasta Szczytno włączenie miejskiej syreny alarmowej, natomiast w przypadku pozostałych gmin przekazanie informacji KP PSP z wnioskiem o uruchomienie poprzez Stanowisko Kierowania systemu w OSP bądź załączenie indywidualne sygnału (w załączeniu pismo W-M UW w Olsztynie).
Przypominam, że Komenda Powiatowa PSP może uruchomić system w gminach po uprzednim wyrażeniu zgody przez Burmistrza/Wójta i powiadomieniu KP PSP w Szczytnie.

Proponowane wzory komunikatów do umieszczenia przed 1.08 i 1.09.

1 sierpnia 2022r.
"W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78 rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena)” trwający 1 min."

1 września 2022r.
"W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 83 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w dniu 1 września 2022 r. o godz. 12:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena)” trwający 1 min."