W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania , celem jednoczesnego upamiętnienia: 84 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w dniu 1 września 2023r. o godz. 12:00 zostanie nadany akustyczny sygnał alarmowy (ciągły sygnał syreny na czas 1 minuty).

W ramach treningu Wojewódzkiego Systemów Wykrywania Skażeń i Alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia: 79 rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2023r. o godz. 17:00 zostanie nadany akustyczny sygnał alarmowy (ciągły sygnał syreny na czas 1 minuty).

W związku z ćwiczeniem RENEGADE/SAREX-23 organizowanym w dnach 17–26 maja 2023 roku (incydent dotyczący części poświęconej ostrzeganiu i alarmowaniu odbędzie się w dniu 18 maja 2023 r. – termin zapasowy 19 maja) mogą być włączone syreny alarmowe na terenie Powiatu Szczycieńskiego (miejskie systemy alarmowania, DSP, systemy łączności). Organizatorem ćwiczeń jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, w ćwiczeniach uczestniczy Wojewoda Warmińsko - Mazurski.
W związku z powyższym może nastąpić ogłoszenie alarmu - zagrożenia z powietrza, przypominam, że ogłoszenie alarmu z powietrza to dźwięk modulowany syreny nadawany przez 3 minuty. Natomiast odwołanie alarmu to dźwięk ciągły syreny słyszany także przez 3 minuty.

Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie

Informuję, że 1 sierpnia godz. 17:00 oraz 1 września godz. 12:00 odbędą się treningi Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Proszę o udział i włączenie syren; w przypadku miasta Szczytno włączenie miejskiej syreny alarmowej, natomiast w przypadku pozostałych gmin przekazanie informacji KP PSP z wnioskiem o uruchomienie poprzez Stanowisko Kierowania systemu w OSP bądź załączenie indywidualne sygnału (w załączeniu pismo W-M UW w Olsztynie).
Przypominam, że Komenda Powiatowa PSP może uruchomić system w gminach po uprzednim wyrażeniu zgody przez Burmistrza/Wójta i powiadomieniu KP PSP w Szczytnie.

Proponowane wzory komunikatów do umieszczenia przed 1.08 i 1.09.

1 sierpnia 2022r.
"W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78 rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena)” trwający 1 min."

1 września 2022r.
"W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 83 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w dniu 1 września 2022 r. o godz. 12:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena)” trwający 1 min."

Logo akcji - zabierz czujkę na wczasy

Zabierz CZUJKĘ na wczasy !

W okresie wakacyjnym, kiedy to nasila się ruch turystyczny, rotacja osób przebywających w obiektach typu wczasowego jest nasilona. Dla osób udających się na wypoczynek, relaks stanowi priorytet, nierzadko czujność spada... Wielu w tym czasie nie zwraca szczególnej uwagi na względy bezpieczeństwa pożarowego, co niestety może kosztować zdrowie, a nawet ŻYCIE !!!
Sytuacja jest o tyle nieszczęsna, że rozwiązanie diametralnie zmniejszające ryzyko utraty życia znajduje się na wyciągnięcie ręki. Kupno czujki dymu lub tlenku węgla czy też czujki dualnej (łączącej obydwie funkcjonalności), to wydatek odpowiadający kilkunastu litrom paliwa. Pomimo tego, rzeczywistość jest niestety inna: zarówno domy i mieszkania, jak również obiekty turystyczne, gdzie ponadnormatywnie stosuje się systemy detekcji pożaru, stanowią znaczącą mniejszość. Wprawdzie coraz częściej świadomi niebezpieczeństwa właściciele ośrodków wypoczynkowych wyposażają pokoje i domki w odpowiednie detektory, lecz do ideału ciągle jeszcze sporo brakuje…

Informacja - zarządzania kryzysowego

Regionalny Systemu Ostrzegania

Sygnały alarmowe

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

  • poinformuj Policję o niebezpiecznych miejscach w swojej okolicy
  • dostępna dla wszystkich na stronie www.policja.pl
  • korzystanie z mapy jest anonimowe – nie musisz podawać swoich danych
  • zaznacz miejsce na interaktywnej mapie i wybierz rodzaj problemu
  • każde zgłoszenie jest poważnie traktowane przez Policję
  • sprawdź statystyki przestępczości na danym terenie
  • PAMIĘTAJ! Jeśli potrzebujesz pilnej pomocy dzwoń pod numer 997 lub 112

Informacja dotycząca Nr 997