Logo FE, RP, CPPC, UE

 

Gmina Rozogi po raz kolejny pozyskała środki finansowe na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w ramach projektu „Zdalna Szkoła Plus”. Tym razem gmina pozyskała środki w wysokości 94.500,00 zł.

Rządowy Program „Zdalna Szkoła Plus”, jako bezpośrednia kontynuacja „Zdalnej Szkoły”, ma na celu walkę z wykluczeniem cyfrowym, zwłaszcza wśród rodzin wielodzietnych. Samorządy mogły zabiegać o środki w przedziale od 35 do 165 tys. zł, które zostały przyznane w zależności od liczby rodzin zamieszkujących na terenie danej gminy.

Przyznane środki finansowe pozwoliły Gminie zakupić 30 zestawów komputerowych, w tym nowe laptopy z oprogramowaniem biurowym oraz zestawem słuchawkowym do zdalnej nauki. Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez dyrektorów, laptopy zostały przekazane do szkół w Rozogach, Klonie i Dąbrowach, a następnie zostały rozdysponowane między uczniami i nauczycielami, na zasadzie umowy użyczenia. Po zakończeniu nauczania na odległość laptopy zasilą szkolne pracownie informatyczne.