Loga UE KSOW WM PROW

Wartość inwestycji wyniosła: 3 022 380,00 zł.

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi powiatowej na odcinku o długości 1 km w tym poszerzenie nawierzchni do 6 m, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, wykonanie chodników, zatok autobusowych, miejsc parkingowych i kanalizacji deszczowej.

Gmina Rozogi na realizację tej inwestycji pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w wysokości 1 756 051,00 zł.

 Droga powiatowa w miejscowości Klon po przebudowie