loga FE RP WM UE

W grudniu 2020 r. Gmina Rozogi zakończyła realizację projektu, którego przedmiotem była termomodernizacja dwóch budynków gminnych: Urzędu Gminy w

Rozogach oraz budynku, w którym funkcjonowało Przedszkole Samorządowe w Rozogach, obecnie siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zakres inwestycji obejmował w obydwu budynkach:

  • docieplenie ścian, stropów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych
  • modernizację instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaż kotłów zasilanych biomasą, wymianę grzejników
  • modernizację oświetlenia – montaż opraw LED
  • instalację paneli fotowoltaicznych
  • Dodatkowo w budynku po przedszkolu wykonano roboty dot. wymiany dachu a także wykonano nową elewację budynku.

Wartość projektu wyniosła: 2 349 330,66 zł.

Gmina na realizację projektu pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, w wysokości 835 830,50 zł.gbvh