Loko UE LEADER BMK PROW

W grudniu 2021 r. Gmina Rozogi zakończyła kolejną inwestycję mającą na celu modernizację parku w Rozogach. Tym razem zakres inwestycji obejmował wymianę ławek w amfiteatrze, odnowienie mostu nad oczkiem wodnym za amfiteatrem oraz modernizację oświetlenia w całym parku tj. wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED oraz wdrożenie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem. System ten pozwala nam obecnie na bezprzewodowe i samodzielne sterowanie oprawami oświetleniowymi, pozwala na dynamiczną zmianę strumienia świetlnego oraz obniżanie mocy oprawy. Dzięki kontroli systemu zarządzania możemy wizualizować oprawy na mapie, śledzić alarmy i status poszczególnych opraw, konfigurować i zmieniać ustawienia systemu sterowania.
Inwestycję zrealizowano ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Koszt realizacji całej operacji: 246700,57 zł.
Wartość dofinansowania ze środków UE w ramach PROW 2014-2020: 56009,00 zł.