loga FE RP WM UE

W grudniu 2020 r. Gmina Rozogi zakończyła realizację projektu, którego przedmiotem była termomodernizacja dwóch budynków gminnych: Urzędu Gminy w

Rozogach oraz budynku, w którym funkcjonowało Przedszkole Samorządowe w Rozogach, obecnie siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Loga UE KSOW WM PROW

Wartość inwestycji wyniosła: 3 022 380,00 zł.

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi powiatowej na odcinku o długości 1 km w tym poszerzenie nawierzchni do 6 m, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, wykonanie chodników, zatok autobusowych, miejsc parkingowych i kanalizacji deszczowej.

Logo FE, RP, CPPC, UE

 

Gmina Rozogi po raz kolejny pozyskała środki finansowe na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w ramach projektu „Zdalna Szkoła Plus”. Tym razem gmina pozyskała środki w wysokości 94.500,00 zł.

Rządowy Program „Zdalna Szkoła Plus”, jako bezpośrednia kontynuacja „Zdalnej Szkoły”, ma na celu walkę z wykluczeniem cyfrowym, zwłaszcza wśród rodzin wielodzietnych. Samorządy mogły zabiegać o środki w przedziale od 35 do 165 tys. zł, które zostały przyznane w zależności od liczby rodzin zamieszkujących na terenie danej gminy.

Logo FE, RP, CPPC, UE

 

Pozyskanie dofinansowania na zakup laptopów do szkół w gminie Rozogi, w ramach programu grantowego ”Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Rozogi pozyskała środki finansowe w wysokości 58.878,00 zł. na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia uczniów. Do szkół w Rozogach, Klonie i Dąbrowach trafiło łącznie 27 zestawów komputerowych, które następnie zostały przekazane tym uczniom i nauczycielom, którzy nie posiadają odpowiednich urządzeń do zdalnej nauki.

Urząd Gminy W Rozogach eUsługi

Informujemy, że w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w gminie Rozogi”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na stronie internetowej Gminy Rozogi, został uruchomiony portal mieszkańca eUsługi, poprzez który można załatwić wiele spraw nie wychodząc z domu, w tym dokonać bezpośredniej płatności za zobowiązania wobec Gminy, tj. podatki (podatek rolny, od nieruchomości, leśny) i opłaty, np. za odpady komunalne. Wszystkie dane do przelewu wypełniane są automatycznie. Ponadto, dzięki platformie eUsługi mieszkańcy mogą w każdej chwili sprawdzić historię oraz stan swoich zobowiązań, składać deklaracje i dokonywać innych płatności za czynności administracyjne. Więcej informacji na temat Portalu eUsługi można znaleźć na stronie: www.rozogi.pl zakładka: eUsługi, gdzie należy zarejestrować się i utworzyć konto użytkownika. Aby uwierzytelnić konto użytkownika, wymagane jest potwierdzenie tożsamości w sekretariacie Urzędu Gminy Rozogi. Należy pamiętać, że do złożenia deklaracji podatkowych lub innych formularzy, wymagane jest każdorazowo w pierwszej kolejności, zalogowanie się na platformie ePuap, co wiąże się z koniecznością posiadania profilu zaufanego, a następnie zalogowanie się na portalu eUsługi.

Informujemy ponadto, że od 2020 roku Urząd Gminy Rozogi wchodzi w system płatności masowych. Oznacza to, że każdy mieszkaniec/podatnik na swojej decyzji podany ma indywidualny numer konta bankowego, na który należy wpłacać podatki.

Uwaga! Jeśli podatnik ma dwie lub więcej nieruchomości i otrzymuje z Urzędu Gminy dwie lub więcej decyzji, to oznacza, że na każdej z decyzji będzie inny numer rachunku, tzn. podatek za każdą nieruchomość będzie płacony na inne konto. Prosimy o zwrócenie uwagi na numery rachunków podawanych w decyzjach wymiarowych.

logo hotspot WiFi4EU logo UE

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 14 stycznia 2020 r. w Rozogach funkcjonuje strefa bezpłatnego Internetu, zrealizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach zadania „Instalacja sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w ramach projektu Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU w Rozogach”.

Publiczna sieć internetowa obejmuje teren przy budynkach szkolnych w Rozogach, Gminnym Ośrodku Kultury, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i teren rekreacyjny przy amfiteatrze.

Aby w pełni korzystać z darmowych punktów dostępu do Internetu, należy zalogować się do sieci WiFi4EU Rozogi, dostępnej na wszystkich urządzeniach mobilnych typu smartfon, tablet.

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze strefy bezpłatnego Internetu w Rozogach.

Zbigniew Kudrzycki
Wójt Gminy Rozogi