Program priorytetowy "Czyste Powietrze" w trosce o zdrowie, klimat i środowisko

 

 

Dane od początku trwania programu:

Liczba złożonych wniosków: 283
Liczba podpisanych umów: 235
Liczba zakończonych przedsięwzięć: 124
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 5 379 960,72 zł

 

Dane za I kwartał 2024 r.

Liczba złożonych wniosków: 40
Liczba podpisanych umów: 18
Liczba zakończonych przedsięwzięć: 7
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 691 363,28 zł

 

 

 

Program priorytetowy "Czyste Powietrze" w trosce o zdrowie, klimat i środowisko
Godziny otwarcia:

Środa
10.00 – 15.00
Piątek
10.00 – 15.00

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny działa w wyznaczonych godzinach.

Zakres działania punktu:

 1. udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie,
 2. podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie
 3. wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, z zachowaniem należytej staranności,
 4. zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW pracownika lub pracowników, którzy zapoznali się z dokumentacją programową i znają zasady programu, którzy będą informować o Programie i pomagać przy wypełnianiu Wniosków o dofinansowanie(z wyjątkiem Wniosków o dofinansowanie składanych za pośrednictwem banków)
 5. zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, spełniającego wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiające Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk (z wyjątkiem Wniosków o dofinansowanie składanych za pośrednictwem banków)
 6. organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców
 7. udostępnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie
 8. przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych
 9. przekazywanie Wnioskodawcom informacji o możliwości uzyskania dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu i sposobie złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem banków, wraz z udostępnieniem listy banków uczestniczących w Programie;
 10. wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji, w trakcie wizyt jest przedstawiana oferta Programu, wizyty mogą być realizowane w trakcie kontroli prowadzonych na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 11. pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

Przydatne strony:

 1. Czyste powietrze.gov.pl:
  https://czystepowietrze.gov.pl/
 2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej
  https://www.gov.pl/web/nfosigw/
 3. Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
  https://wfosigw.olsztyn.pl/
 4. Kalkulator ocieplenia
  https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
 5. Generator wniosków o dofinansowanie
  https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 

Program priorytetowy "Czyste Powietrze" w trosce o zdrowie, klimat i środowisko

 

Dane od początku trwania programu:

Liczba złożonych wniosków: 165
Liczba podpisanych umów: 164
Liczba zakończonych przedsięwzięć: 83
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 3 180 527,62zł

Dane za IV kwartał 2022 r.

Liczba złożonych wniosków: 5
Liczba podpisanych umów: 7
Liczba zakończonych przedsięwzięć: 5
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 313 560,03 zł

26 maja 2021 r. Wójt Gminy Rozogi podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W związku z tym w Urzędzie Gminy Rozogi rozpoczął swoją działalność Gminny Punkt Informacyjno–Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze.
Zadaniem utworzonego punktu konsultacyjnego jest pomoc oraz usprawnienie procesu aplikowania mieszkańców Gminy o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie może otrzymać właściciel domu jednorodzinnego, między innymi na wymianę starego pieca na ogrzewanie ekologiczne, docieplenie budynku oraz wyminę stolarki okiennej i drzwiowej.
Punkt informacyjny czynny jest w poniedziałek oraz środę w godzinach od 10.00 do 15.00. Kontakt telefoniczny do punktu 89 722 60 02 wew. 42

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze” na stronie internetowej:
http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/

Plakat - Gminny Punkt Informacyjno–Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze