W dniu 6 października 2017 r. w Wilamowie na obiekcie świetlicy wiejskiej odbyło się ćwiczenie, którego celem było sprawdzenie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy Rozogi.

Jednostki OSP z Wilamowa, Rozóg, Klonu, Dąbrów i Faryn doskonaliły techniki działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów obiektów użyteczności publicznej. W trakcie ćwiczenia wykonano działania poszukiwawcze i ewakuacji poszkodowanych osób znajdujących się w zadymionych pomieszczeniach świetlicy do utworzonego punktu medycznego oraz akcję gaśniczą. Udział wzięło 30 członków OSP, przedstawiciel KP PSP w Szczytnie oraz Prezes ZOG ZOSP RP w Rozogach –Wójt Gminy