Drukuj

Zarządzenie Wójta Gminy Rozogi z dnia 11 stycznia 2021 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2021 r

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert