Drukuj

 

Zarządzenie Wójta Gminy Rozogi z dnia 11 stycznia 2021 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Rozgi w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2021 r

Wzór wniosku

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Rozstrzygnięcie konkursu wniosków wspieranie sportu