Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w związku z planowanym naborem wniosków, zaprasza wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym.

Zdjęcie wieńca dożynkowego przy ołtarzu w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Rozogach

Tegoroczne Dożynki Gminne z uwagi na epidemię Covid-19 nie zostały w tradycyjny sposób zorganizowane. Podziękowanie rolników za ich codzienny trud, Święto Plonów odbyło się na Mszy św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Rozogach, której przewodniczył ks. Prob. Józef Midura. Podczas Mszy poświęcone zostały dary przyniesione przez mieszkańców sołectw. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy przeszli w uroczystej procesji wokół kościoła.

Obraz z napisem info

 

W związku z zaistniałą konfliktową sytuacją związaną z dowozem uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrowach, do chwili podjęcia Uchwały przez Radę Gminy Rozogi, określającą miejsca przystanków na drogach gminnych z dniem 7 września 2020 r. zawiesza się dowóz uczniów na odcinku drogi gminnej nr 199020 N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1524 N do skrzyżowania z drogą gminną 199017 N.

Wójt Gminy Rozogi
/- /Zbigniew Kudrzycki

 

Zdjecie z uroczystego otwarcia nowego Posterunku Policji w Świętajnie

Nowy Posterunek Policji w Świętajnie został w piątek 19.06.2020 r. otwarty poprzez symboliczne przekazanie kluczy przez nadinsp. Tomasza Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. asp. Klaudiuszowi Rochmalskiemu pełniącemu obowiązki Kierownika Posterunku Policji w Świętajnie.

W uroczystości wzięli udział m. in.: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki, Starosta Powiatu Szczycieńskiego Pan Jarosław Matłach, Wójt Gminy Świętajno Pani Alicja Kołakowska oraz Wójt Gminy Rozogi Pan Zbigniew Kudrzycki, a także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Jan Markowski, Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie insp. Radosław Drach Szczytnie wraz z obsadą PP w Świętajnie oraz ks. kan. Mirosław Rudoman kapelan szczycieńskich policjantów, który poświęcił nowy budynek.

Zadaniem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gmin Rozogi i Świętajno będzie zajmowało się 7 policjantów z prewencji i pionu kryminalnego oraz dzielnicowi.