Sadzenie roslin miododajnych

Pszczoły pełnią kluczową rolę w całym systemie ekologicznym. To one odpowiadają za zapylanie kwiatów umożliwiając powstawanie owoców i nasion. Masowe ginięcie pszczół zwiększyło zainteresowanie ich losem. Organizacje i instytucje podejmują działania mające na celu ochronę pszczół. Jednym z takich działań jest sadzenie roślin, które przyciągają pszczoły.

Gmina Rozogi wzięła udział w pierwszej edycji konkursu zorganizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim „w trosce o owady zapylające”. Z pozyskanej dotacji Gmina Rozogi zakupiła rośliny miododajne gatunku: lipa drobnolistna (50 szt.), klon jawor (50 szt.), pęcherznica kalinolistna żółtolistna (15 szt.), pęcherznica kalinolistna czerwonolistna (15 szt.), tawuła japońska (20 szt.), berberys (20 szt.) oraz krzewuszka (20 szt.). Nasadzenia wykonano na ogólnodostępnych terenach gminnych w miejscowości Faryny, Klon, Rozogi i Wilamowo.

W działanie sadzenia roślin miododajnych zaangażowali się mieszkańcy gminy z Wójtem Gminy. W akcji uczestniczyły dzieci z Przedszkola Samorządowego „Kraina Uśmiechu” w Rozogach, młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klonie wraz z nauczycielami, sołtysi, radni oraz leśnicy z Nadleśnictwa Spychowo.

Inicjatywa sadzenia drzew i krzewów miododajnych ma na celu promowanie idei ochrony środowiska oraz zwiększenie liczby roślin miododajnych. Przyczyni się to do poprawy bioróżnorodności i zapewni wzrost źródeł pożywienia dla pszczół i innych owadów zapylających.

Nasze środowisko wymaga ciągłej troski a jednym z jej przejawów jest sadzenie roślin miododajnych. Świadomość społeczna dotycząca stanu środowiska jest coraz większa, jednak wymaga ciągłego pogłębiania. Wydarzenie to stało się okazją do wspólnej pracy na rzecz ochrony przyrody.

Plakat konkurs testowy