Gmina Rozogi położona jest w południowo-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, przy ważnym szlaku komunikacyjnym Warszawa-Mazury, w regionie Zielone Płuca Polski, na pograniczu mazursko-kurpiowskim. Jest bramą wjazdową na Mazury.

Od północy sąsiaduje z Gminą Świętajno, od wschodu z gminami Ruciane Nida i Pisz, od Zachodu z gminami Szczytno i Wielbark, zaś od południa i południowego wschodu z gminami typowo kurpiowskimi: Myszyniec i Łyse, które leżą w województwie mazowieckim.

Gmina Rozogi od 1 stycznia 1999r. należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu szczycieńskiego w skład którego wchodzą również gminy: Pasym, Dźwierzuty, Świętajno, Wielbark, Jedwabno, Szczytno.

Jest to gmina wiejska, o charakterze rolniczym bez rozwiniętego przemysłu, z gospodarką silnie zdominowaną przez rolnictwo indywidualne; przeważa hodowla bydła mlecznego - 65% rolników zajmuje się produkcją mleka. Przeciętne prywatne gospodarstwo wynosi średnio 15 ha, powyżej 40 ha stanowią niespełna 1% gospodarstw rolnych.
Obszar gminy obejmuje znaczną część zlewni dwóch rzek Jerutki i Rozogi, wspaniałe lasy o nieskazitelnie czystym powietrzu, z dominującym najlepszej jakości gatunkiem sosny mazurskiej. Lasy i grunty leśne zajmują 40% ogólnej powierzchni gminy. Stanowią one główny atut turystyczny gminy i dodatkowe źródło dochodów mieszkańców wsi.