Mieszkańcy Gminy Rozogi, którzy wyrażają chęć przyjęcia osób z Ukrainy, proszeni są o zgłaszanie liczby wolnych miejsc lokalowych do Urzędu Gminy w Rozogach pod nr tel. 89 7226002 wew. 37 lub osobiście w pok. nr 17 p. J. Kaczmarczyk.

Rodziny, które już przyjęły osoby z Ukrainy, proszone są o poinformowanie o tym fakcie tutejszego Urzędu.

 

Tu także można poinformować, że jesteś gotowy udzielić pomocy!

https://pomagamukrainie.gov.pl/