Strona na serwisie BIP Gminy Rozogi pod linkiem podanym poniżej:

I sesja Rady Gminy Rozogi – 19 listopada 2018 r.