Strona na serwisie BIP Gminy Rozogi pod linkiem podanym poniżej:

X sesja Rady Gminy Rozogi - 4 lipca 2019 r.