Strona na serwisie BIP Gminy Rozogi pod linkiem podanym poniżej:

XV Sesję Rady Gminy Rozogi – 30 grudnia 2019 r.