Strona na serwisie BIP Gminy Rozogi pod linkiem podanym poniżej:

XVI Sesję Rady Gminy Rozogi – 28 stycznia 2020 r.