Strona na serwisie BIP Gminy Rozogi pod linkiem podanym poniżej:

XXI Sesja Rady Gminy Rozogi – 29 lipca 2020 r.