Strona na serwisie BIP Gminy Rozogi pod linkiem podanym poniżej:

XXIV Sesja Rady Gminy Rozogi – 21 września 2020 r.