Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Brama Mazurskiej Krainy” w związku z planowanym naborem wniosków, zaprasza wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym. Podczas spotkania będzie można zapoznać się z planowanymi przedsięwzięciami, które zostaną dofinasowane w bieżącym okresie programowania. Omówione zostaną poszczególne działania oraz podstawowe założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

B. Podejmowanie działalności gospodarczej START UP – ogłoszenie o naborze wniosków nr 55/2023

E. Zachowanie dziedzictwa lokalnego - ogłoszenie o naborze wniosków nr 56/2023

I. Przygotowanie oddolnych koncepcji rozwoju - SMART VILLAGE – ogłoszenie o naborze wniosków nr 57/2023

Miejsce spotkania: Urząd Gminy Rozogi - sala narad

Data: 22.06.2023 r. (czwartek) godzina: 12.00