Referat Podatkowo-Finansowy

 • podatki i opłaty lokalne: pok. 11 - nr. wew. 44
 • księgowość budżetowa: pok. 10 - nr. wew. 40
 • kasa: pok. 7 - nr. wew. 35

 

Urząd Stanu Cywilnego

 • ewidencja ludności: pok. 15 - nr. wew. 41

 

Referat Rozwoju Lokalnego i Ochrony Środowiska

 • rolnictwo, planowanie przestrzenne, progr.: pok. 2 - nr. wew. 46
 • budownictwo, planowanie przestrzenne, progr.: pok. 8 - nr. wew. 42
 • inwestycje, zamówienia publiczne pok. 3 - nr. wew. 45
 • mienie komunalne: pok. 4 - nr. wew. 38
 • gospodarka odpadami: pok. 4 - wew. 48

 

Stanowisko do spraw działalności gospodarczej

 • działalność gospodarcza: pok. 18 - nr. wew. 36

 

Stanowisko do spraw przeciwpożarowych

 • obrona cywilna, drogi, sprawy przeciwpożarowe: pok 17 - nr. wew. 37

 

Stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy

 • obsługa Rady Gminy, kadry: pok. 19 - nr. wew. 43