Uwaga mieszkańcy wsi Spaliny Wielkie, Spaliny Małe, Antonia!
Zawiadamia się, że w dniu 16 listopada 2023 r. tj. /czwartek/ o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Spalinach Wielkich odbędzie się zebranie wiejskie w celu omówienia bieżących spraw gospodarczych gminy.
Zapraszam do udziału w zebraniu. Wójt Gminy Zbigniew Kudrzycki