Informace dostępne na stronie BIP urzędu pod llinkiem: https://rozogi.bipgmina.pl/wiadomosci/11803/sprzedaz