Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Telewizji Lokalnych VERITAS POLSKA przygotowało cykl materiałów filmowych, których założeniem jest edukacja ekologiczna o tematyce proekologicznej, w tym dotycząca ochrony powietrza i poprawy jego jakości.

Filmy dostępne są:

Programy publikowane są w ramach realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod tytułem EKOREGION współfinansowanego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie.