Wójt Gminy Rozogi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. nad osobami, które z tyt. wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Rozogi, w miejscu ich zamieszkania.

Czytaj więcej