Wójt Gminy Rozogi w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na: Budowie biogazowni z możliwością produkcji biometanu w ilości do 2,5 mln m3 wraz z instalacją do produkcji ciepła i energii elektrycznej o mocy do 1 MW oraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Klon dz. nr ew. 693 gm. Rozogi, powiat szczycieński, woj. Warmińsko-mazurskie
Zaprasza na ogólnodostępne spotkanie z przedstawicielami inwestora w celu przedstawienia planowanej inwestycji oraz jej wpływu na okoliczne tereny.
Spotkanie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Klon dnia 5 czerwca 2023 r. o godzinie 19:00.

Zaproszenie