w sprawie dystrybucji maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy Rozogi

Uprzejmie informuję, iż od dnia 12 marca 2021 r. każdy mieszkaniec gminy Rozogi może odebrać bezpłatnie maseczki ochronne u swojego sołtysa w liczbie 4 szt.

 

Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Kudrzycki